Allmänna tävlingsvillkor för Babyshops tävling ”Årets babyblogg”

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Babyshop Stockholm Holding AB, 100 52 Stockholm (nedan benämnd Babyshop)
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 5. För att vara med och tävla måste du:
  1) Bli nominerad / nominera en blogg inom föräldrasegmentet genom formuläret på tävlingssidan
  2) Fylla i ditt namn
  3) Fyll i din e-postadress och skicka in.
 6. Alla nomineringar behöver vara inne senast den 4 juni 2017. Därefter följer en öppen röstning och vinnaren utses bland de tio som fått mest röster till och med den 11 juni.
 7. Vinnaren utses av en jury bestående av tre representanter från Babyshop. Juryn utser vinnare baserat på de tio bloggar som fått flest röster genom en intern omröstning. Jurymedlemmarnas poäng slås samman och den med flest poäng vinner. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 8. Priset består av 5000:- att använda i Babyshops webshop samt tillgång till Instagramkanalen Babyshopse under en vecka. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn publiceras på https://blog.babyshop.se/arets-babyblogg-2017. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 9. Anställda på Babyshop samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 10. Babyshop tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Babyshop. Babyshop tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 11. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Babyshop. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Babyshop får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Babyshop normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 12. Babyshop förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Babyshop bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.