Tävlingsvillkor i svenska delen av Babyshop Awards Content Creator of the Year

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

Ansvarig för tävlingen är: Babyshop Stockholm Holding AB, 100 52 Stockholm (nedan benämnd Babyshop)
För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

Divider

För att vara med måste du:

 

1. Bli nominerad/nominera en sociala medier-profil inom föräldrasegmentet genom formuläret på tävlingssidan

2. Fylla i ditt namn

3. Du som nominerar behöver fylla i din e-postadress för att kunna vinna ”läsartävlingen”

4. Du som deltar behöver ha en öppen profil under röstningsperioden så att vi kan komma åt ditt konto

 

Alla nomineringar behöver vara inne senast den 3 oktober 2019. Därefter följer en röstning och vinnaren utses bland de tio som fått mest röster till och med den 10 oktober.

Vinnarna av ”läsartävlingen” vinns av den som varit först med att nominera profilen som vinner den svenska delen av Babyshop Awards Content Creator of the Year och som fyller kriterierna ovan. Vi använder tidsstämpeln i formuläret då nomineringen kommer in som kriterie.

Vinnarna i svenska delen av Babyshop Awards Content Creator of the Year utses av en jury bestående av fyra av Babyshop utsedda representanter. Juryn utser vinnare baserat på de 10 profiler som fått flest svenska röster genom en omröstning. Jurymedlemmarnas poäng inom kriteriekategorierna slås samman och den med flest poäng vinner. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Priserna:

Förstapriset består av 10 000 SEK presentkort att använda i Babyshops webshop samt möjlighet att få publicera stories på Babyshops Instagram @Babyshop.
Andraplats får 5 000 SEK presentkort att handla för i Babyshops webshop.
Tredjeplats får 2 500 SEK presentkort att använda i Babyshops webbshop.

Den som varit först med att nominera förstapristagaren vinner 1 000 SEK presentkort att använda i Babyshops webshop.

Vinnaren kommer att bli informerad personligen via e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn publiceras på https://blog.babyshop.se. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Anställda på Babyshop samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

Babyshop tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Babyshop. Babyshop tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Babyshop. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Babyshop får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Babyshop normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

Babyshop förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Babyshop bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Läs om vår Integritetspolicy och hur vi behandlar dina uppgifter här: https://www.babyshop.se/content/view/Integritetspolicy