Babyshop vill erbjuda ett utbud av produkter som är tillverkade med hänsyn till människor och miljö. Därför arbetar vi i största möjliga mån med certifieringar som kan verifiera att produkterna är hållbart producerade, är spårbara och lever upp till högt satta kriterier. Nedan är ett urval av certifieringar som vi jobbar med.

Olika certifieringar ställer olika krav men gemensamt är att produkter måste inspekteras, kontrolleras och uppfylla de villkor som ställs enligt certifieringarna. Vilken certifiering en produkt uppfyller hittar du vanligen på tvättrådsetiketten eller på etiketten på produkten.

Bluesign hjälper textilfabriker med sätt att minska utsläpp, skadliga kemikalier och processer. Följer fabriken rekommendationerna blir dom partners till Bluesign. Varumärken som har bluesign-certifieringen på plaggen tillverkar sina produkter i dessa fabriker. Exempel på varumärken hos oss som är bluesign-certifierade är: Patagonia, The North Face och Isbjörn of Sweden.

https://www.bluesign.com/en

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

https://se.fsc.org/se-se

Global Recycled Standard är en internationell märkning för spårning av minst 50% återvunnet textilt material i en slutprodukt. Standarden tar hänsyn till hela kedjan och omfattar hela produkten eller tyget från råmaterial till slutlig produkt.

https://certifications.controlunion.com/en/certification-programs/ certification-programs/grs-global-recycle-standard

En STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d v s inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

https://www.oeko-tex.com/

Organic 100 content standard är en märkning för ekologiskt textilt material. Standarden bekräftar ekologiskt innehåll och mängd ekologiskt material i slutprodukten, genom att spåra och kontrollera processerna och dess ursprung.

http://www.ecocert.com/

GOTS är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan.

https://www.global-standard.org/

Reach handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen

Svanenmärket eller Nordic Swan är den officiella hållbarhetsmiljön för de nordiska länderna.

https://www.svanen.se/

Wrap är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som ägnar sig åt marknadsföring och certifiering av laglig, human och etisk tillverkning över hela världen. WRAP främjar en uppförandekod som garanterar att centrala arbetsförhållanden uppfylls och praktiseras alltifrån industrigolvet till ledningskorridorerna. WRAP är certifierade och granskas av en tredje oberoende part.

http://www.wrapcompliance.org/

Vår ekomode-kategori hittar du här