Här kan du läsa om alla 14 certifieringar som du kan hitta produkter från när du handlar från vår green page. Du har säkert hört om GOTS tidigare, men vet du vad certifieringen innebär? Vi förklarar det på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Skrolla, läs och lär dig!

< 50% ekologisk produktion
Ekologisk producerat material har tillverkats utan kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödningsmedel samt är fritt från genetiskt modifierade organismer. Detta innebär mindre skada för både miljön och människorna som arbetar med odlingen. I en ekologisk produktion används alla resurser såsom energi, mark och vatten, på ett långsiktigt och hållbart sätt. Produkter i den här kategorin är producerade av minst 50% ekologiskt framtaget material.

FSC® certifiering – Forest Stewardship Council
Forest Stewardship Council, FSC, är en oberoende och internationell certifiering. Deras mission är att verka för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Ett FSC-certifikat innebär att träet som används har odlats i skog som hanteras och brukas på ett hållbart sätt. .

< 50% återvunnet material
Ett återvunnet material har tagits fram av något redan befintligt, till exempel PET-flaskor, gamla kläder och textilier eller spillmaterial. Några av fördelarna är minskad förbrukning av energi och vatten samt att man minskar avfallet. Produkter i den här kategorin är producerade av minst 50% återvunnet material.

LWG – Leather Working Group
LWG arbetar för god praxis och hållbarhet inom läderindustrin genom certifiering och granskning. Hållbar läderproduktion innebär att minska på förbrukningen av vatten och energi och att kunna spåra och säkerställa en hållbar hantering av materialet genom hela produktionskedjan.

< 50% biobaserad plast
Biobaserad plast har exakt samma egenskaper som en traditionell plast, men är istället tillverkad av förnybara råmaterial. Iställer för att använda sig av kol från till exempel olja, så använder man sig av kolet som finns i biomassa. Kolet från biomassan, som bland annat går att utvinna ur stärkelsen från majs eller sockerrör, är en del av naturens egna kolcykel vilket gör att den är förnybar.

RDS – Responsible Down Standard
RDS strävar efter att säkerställa att dun och fjädrar som används kommer från djur som inte har utsatts skada i onödan. Certifieringen förbjuder att dun och fjädrar plockas från levande djur och kräver att övergripande ansvar tas för djurens välmående. 

Bluesign
Bluesign hjälper textilfabriker att minska sina utsläpp och användandet av skadliga kemikalier. Certifieringen spårar textilier genom hela tillverkningsprocessen och strävar efter att minska dess miljöpåverkan i varje led – från fabriksgolvet till färdig produkt. Bluesign ställer också höga krav på arbetsplatssäkerhet och konsumentskydd. En fabrik som följer dessa rekommendationer kan bli partner till Bluesign. Varumärken med Bluesign-certifierade plagg tillverkar sina produkter i dessa fabriker.

RWS – Responsible Wool Standard
RWS är en certifiering som visar att ullen kommer från bönder som har ett progressivt och hållbart förhållningssätt till att ta hand om får, personal och mark.

Bionic-Finish ECO
Bionic-Finish ECO är en behandling av tyg som ger en vattenavvisande yta och därför lämpar sig bra för funktionskläder. Beläggningen är inspirerad av naturen själv – daggtyngda löv eller fåglars vattenavvisande fjäderskrud. Till skillnad från många andra impregneringar är Bionic-Finish ECO helt fri från kemiska flourkarboner, som visat sig vara skadliga för både människa och miljö.

GOTS – Global Organic Textile Standard
GOTS  är en internationell märkning för kläder och textilier som omfattar både sociala och miljömässiga aspekter. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja produkter där krav ställs på hela produktionskedjan – från odling till skörd och tillverkning. Ett krav för att få en GOTS-märkning är att minst 70% av texilien består av ekologisk fiberråvara.

Svanen
Svanenmärket eller Nordic Swan Ecolabel är den officiella hållbarhetsmärkningen för de nordiska länderna. Svanenmärkningen täcker in hundratals olika typer av produkter och ställer krav på allt från kemikalier till kvalitet.

Oeko-tex 100
Oeko-tex är ett globalt certifieringssystem som verkar inom textil- och läderproduktion, uppbyggt av 18 fristående forsknings- och testinstitutioner. En Oeko-texcertifiering kan bland annat säkerställa arbetsplatssäkerhet eller att en produkt inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga för personen som använder produkten eller för personen som har tillverkat produkten.

GRS, Global Recycle Standard
Global Recycled Standard är en internationell märkning som säkerställer att minst 50% av materialet i en slutprodukt är återvunnet. Standarden tar hänsyn till hela produktionskedjan, från råmaterial till färdig produkt.

Fairtrade
Fairtrade är en märkning som verkar för rättvis handel. Målet är att förbättra förhållandena för och ge ökad kontroll till odlare och anställda i länder med begränsade resurser. Fairtrade premierar ekologiska odlingar och ställer krav på vilka kemikalier som får användas.