I nyhetsbrev, i produkttexter, på hangtags och på tvättrådsetiketter kan man läsa förkortningar som GOTS, Bionic-Finish ECO och se symboler som Svanen. Men vad betyder egentligen förkortningarna och symbolerna? Läs veckans inlägg för att bli en mer medveten konsument. 

Ekologiskt producerat

Ekologisk producerat material har tillverkats utan kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödningsmedel samt vara fri från genetiskt modifierade organismer. Detta innebär mindre skada på miljön och för människorna som arbetar med odlingen. I en ekologisk produktion så arbetar man alltid mot att använda alla resurser, såsom energi, mark och vatten, på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det kan avse materialet som t.ex. ekologisk bomull eller linne eller att tyget har en ekologisk märkning som GOTS.

FSC – Forest Stewardship Council

FSC är en oberoende och internationell certifiering. Deras mission är att verka för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Återvunnet material

Med återvunnet material menas material som skapats från befintligt material som t.ex. PET-flaskor, gamla textilier eller spillmaterial. Några av vinsterna är att mindre energi används, mindre vatten och att man bidrar till mindre avfall.

RWS – Responsible Wool Standard

RWS verkar för att erbjuda en certifiering som visar att ullen kommer från bönder som har en progressiv approach till att ta hand om får, personal och mark.

LWG – Leather Working Group

LWG arbetar för god praxis och hållbarhet inom läderindustrin genom certifiering och granskning.

Biobaserad plast

Biobaserad plast har exakt samma egenskaper som en traditionell plast, men den är tillverkad från förnybara råvaror. Iställer för att använda sig av kol från fossila råvaror så som olja, så använder man sig av kolet som finns i biomassa, som till exempel i stärkelsen från majs eller sockerrör. Kolet från biomassan är en del av naturens egna kolcykel vilket gör att den är förnybar.

RDS – Responsible Down Standard

Köper du ett plagg med RDS-märkning kan du känna dig trygg med att fjädrarna i jackan är spårbara och kommer från fåglar som har behandlats väl.

Bluesign

Bluesign hjälper textilfabriker med sätt att minska utsläpp, skadliga kemikalier och processer. Följer fabriken rekommendationerna blir dom partners till Bluesign. Varumärken som har bluesign-certifieringen på plaggen tillverkar sina produkter i dessa fabriker.

Vegetabiliskt garvat läder

Vegetabiliskt garvat läder är ett sätta att tillverka läder från en djurhud på ett så giftfritt och miljövänligt sätt som möjligt.

Bionic-Finish ECO

När du ser “Bionic-Finish ECO” på hangtagen på barnens nya skalbyxor betyder det att plagget har en  motståndskraft mot vatten med hjälp av en impregnering som är fri från Flourkarboner som visat sig vara skadliga för både människa och miljö.

GOTS – Global Organic Textile Standard

GOTS  är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan.

Svanen/Nordic Swan

Svanenmärket eller Nordic Swan är den officiella hållbarhetsmärkningen för de nordiska länderna. Svanen-märkningen täcker in hundratals olika typer av produkter och ställer krav på allt från kemikalier till kvalitet.

Oeko-Tex

En STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifiering innebär att textilier uppfyller höga humanekologiska krav, d v s inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga för personen som använder produkten eller för personen som har tillverkat produkten.

Fairtrade

Fairtrade är en märkning som verkar för rättvis handel. Målet är att förbättra för odlare och anställda i länder med begränsade resurser. Fairtrade premierar ekologiska odlingar och ställer krav på vilka kemikalier som får användas.

Mulesing Free/Mulesing-fri ull

När du köper en ulltröja ska du se till att det står mulesing-fri ull på etiketten. Det betyder att ullen som finns i plagget kommer från ett djur som inte har blivit utsatt för den typ av djurplågeri som mulesing innebär.

Global Recycled Standard

Global Recycled Standard är en internationell märkning för spårning av minst 50% återvunnet textilt material i en slutprodukt. Standarden tar hänsyn till hela kedjan och omfattar hela produkten eller tyget från råmaterial till slutlig produkt.

Produktion med hjälp av förnyelsebar energi

Att producera textilier är energikrävande och ett sätt att göra den processen mer hållbar är att använda sig av förnyelsebar energi. Exempel på det är solpanelerna som används i fabriken som tillverkar A Happy Brand.

Certified B Corporation

Köper du en vara som är från ett företag som är märkt med i B Corporation eller B corp stödjer du en global kraft av företag som verkar för det positiv förändring i världen. Företagen som är del i B Corp bedriver verksamheter där både syfte och vinst är viktiga.