”Blunda & Spola”

”Blunda & Spola”

Ja, så heter det reportage som P1:s ”Kaliber” gjort om igångsättning vid födsel/ behandling efter missfall med hjälp av magsårstabletter som enligt tillverkaren av läkemedlet inte ska användas till detta! Jag hörde om det på nyheterna i helgen, och...