Geggamoja har i samarbete med Spädbarnsfonden skapat en kampanj där allt överskott från försäljningen av denna söta body går till spädbarnsfondens verksamhet och kampen mot plötslig spädbarnsdöd.

Bodyn har ett tryck på bröstet med texten ”Denna sida upp” på ett 30-tal olika språk. Med detta budskap vill Geggamoja och Spädbarnsfonden öka vår medvetenhet kring vikten av att man alltid ska låta spädbarn sova på rygg. Målet är att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

När du köper detta plagg går allt överskott till spädbarnsfondens verksamhet. Spädbarnsfonden arbetar för att minska antalet barn som dör före födseln och under första levnadsåret. De ger också stöd till föräldrar som mist barn och arbetar med information, opinion och stödjer forskning om spädbarnsdöd.

Hjälp oss att rädda fler barn genom att köpa denna body!